Zandstralen en silicose

De gezondheidsrisico's van straalreinigen / zandstralen met kwartszand.

Vroeger werd het reinigen van staal d.m.v. straalreinigen gedaan met natuurlijk kwartszand. Het woord zandstralen is hier van afgeleid. Tegenwoordig is duidelijk geworden dat blootstelling aan inhaleerbaar kristallijn kwartsstof gedurende bouwactiviteiten zoals zandstralen en gritstralen serieuze gezondheidsproblemen met zich mee brengt in de vorm van een ademhalingsziekte die silicose genoemd wordt.

In Nederland en vele andere landen is het inmiddels verboden om te zandstralen met straalmiddelen die meer dan 1% vrij kwarts bevatten. Straalmiddel gemaakt van kwartszand bevat over het algemeen meer dan 90% vrij kwarts, vaak zelfs meer dan 95%.Tijdens het zandstralen breken de zandkorrels uiteen in zeer kleine deeltjes van minder dan 5 micron (µ). Deze deeltjes worden geïnhaleerd, komen vast te zitten in de longen en veroorzaken zo ademhalingsproblemen, silicose (stoflongen) en mogelijk zelfs longkanker.

Een goede kwaliteit straalhelm met gefilterde luchttoevoer wordt verondersteld voldoende bescherming te bieden. Niets is echter minder waar. Gedurende het zandstralen blijven grote wolken fijnstof hangen in de atmosfeer. Een kristallijn kwartsdeeltje van 2 microns (µ) valt slechts met een snelheid van 1 meter per 24 uur in windstille condities. Dit houdt in dat de stofdeeltjes gedurende lange tijd onzichtbaar in de lucht aanwezig blijven zelfs als het zandstralen al lang is gestopt.Als de straler om wat voor reden dan ook even moet stoppen en zijn helm afzet dan zal een grote hoeveelheid fijn kwartsstof zich verzamelen in de helm. Als de straler dan weer verder gaat en zijn helm weer opzet dan ademt hij juist een enorme dosis kwartsstof in i.p.v. de bescherming te krijgen die hij zou mogen verwachten.De risico's voor de mensen in de omgeving zijn zo mogelijk nog groter. Denk bijvoorbeeld aan andere arbeiders in de buurt of op kantoor. De stofwolken worden door de wind verspreid en deze mensen hebben helemaal geen bescherming.

De afgelopen jaren hebben veel landen wetten aangenomen die het gebruik van zand als straalmiddel verbieden. In Nederland is dit zandstralen met kwartszand al verboden sinds 1957 en i.p.v. zandstralen spreekt men tegenwoordig van gritstralen of straalreinigen.

Een hoogwaardig alternatief straalmiddel voor gritstralen / straalreinigen zijno.a. het bekende Vasilgrit® smeltslak straalmiddel (aluminium silicaat straalgrit), NAstra® ijzer silicaat straalmiddel (koperslak straalgrit), Scorex® calcium silicaat straalmiddel (hoogovenslak straalgrit) en Bekagritijzer silicaat straalmiddel (koperslak straalgrit). Deze straalmiddelen bevatten minder 1% vrij kwarts en zijn gewaardeerde en toegelaten straalmiddelen in de hele wereld.

Voor meer informatie over dit onderwerp en voor al uw vragen en aanvragen voor straalmiddelen voor gritstralen / straalreinigen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Voor meer informatie m.b.t. zandstralen en silicose kunt u ook terecht op internet: