Algemeen privacy- en gegevensbeschermingsbeleid

1. INTRODUCTIE

SCR-Sibelco NV, waarnaar in dit Beleid wordt verwezen als "Sibelco", "we", "wij", "ons" en "onze" respecteert uw privacy. Ongeacht of u met Sibelco te maken hebt als klant, consument, particulier, enz., u hebt recht op de bescherming van uw Persoonsgegevens.

In dit Algemene privacy- en gegevensbeschermingsbeleid ("dit Beleid") staat beschreven hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen en waarom deze worden verzameld, wat we met uw Persoonsgegevens doen, met wie we deze delen, hoe we deze beschermen en welke keuzes u hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van uw Persoonsgegevens binnen het kader van verschillende diensten, hulpmiddelen, toepassingen, onze website www.sibelco.com ("Website"), portals, marketingacties, (online) verkoopacties, enz. die door ons of namens ons worden aangeboden of uitgevoerd.

We raden u aan dit gehele Beleid zorgvuldig door te lezen zodat u volledig op de hoogte bent. Als u akkoord gaat met de bepalingen in dit Beleid, stemt u ermee in dat wij uw Persoonsgegevens verwerken op de manieren zoals beschreven in dit Beleid.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN ONZE PERSOONSGEGEVENS?

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens en dienstdoet als gegevensverwerker, is:

SCR-Sibelco NV
Plantin en Moretuslei 1A
2018 Antwerpen
België
VAT BE 0404 679 941

3. MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN VOOR VRAGEN EN VERZOEKEN?

Voor vragen, verzoeken of klachten aangaande dit Beleid of om gebruik te maken van uw rechten, zoals in dit Beleid beschreven, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van (i) een bezoek aan onze Website of (ii) communicatie met betrekking tot onze zakelijke activiteiten en (iii) sollicitaties op een vacature.

We verwerken mogelijk de volgende Persoonsgegevens over u wanneer u onze Website bezoekt:

We verwerken mogelijk de volgende Persoonsgegevens wanneer u met ons communiceert met betrekking tot onze zakelijke activiteiten:

We verwerken mogelijk de volgende Persoonsgegevens wanneer u bij ons solliciteert op een vacature:

We verzamelen de Persoonsgegevens doorgaans rechtstreeks van uzelf wanneer u bij ons solliciteert, maar we verzamelen mogelijk ook Persoonsgegevens over u via derde partijen, zoals professionele rekruteringskantoren, uw referenties, voormalige werkgevers en werknemers van Sibelco met wie u een sollicitatiegesprek hebt gehad, maar ook via openbare online resources (bijv. LinkedIn). Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de desbetreffende wervingsmanagers en betrokkenen bij het rekruteringsproces.

Wanneer we aanvullende Persoonsgegevens nodig hebben (wordt hierboven niet beschreven), stellen we u duidelijk op de hoogte van de redenen waarom u wordt gevraagd deze te verstrekken op het moment dat u om deze Persoonsgegevens wordt gevraagd.

5. JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De juridische basis voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven, verschilt afhankelijk van de desbetreffende Persoonsgegevens en de specifieke context waarbinnen deze worden verwerkt.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen uw Persoonsgegevens worden verwerkt indien:

6. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

We verwerken uw Persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en we verwerken uw Persoonsgegevens niet verder op een manier die niet overeenkomt met deze doeleinden.

Onder een dergelijk doeleinde kan het volgende worden verstaan: het uitvoeren van een door u geplaatste bestelling, het verbeteren van uw bezoek aan een van onze Websites of portals, het verbeteren van onze producten en diensten in het algemeen, het aanbieden van diensten of toepassingen, marketingcommunicatie en acties, enz.

Voor elke Verwerking van uw Persoonsgegevens wordt het doeleinde duidelijk gedefinieerd op het desbetreffende moment.

7. HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS

We bewaren uw Persoonsgegevens op een manier die consistent is met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. We bewaren uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de duur die noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens verwerken of in overeenstemming met de wetgeving. Voor meer informatie over hoelang bepaalde Persoonsgegevens naar verwachting worden bewaard voordat deze uit onze systemen en databases worden verwijderd, kunt u contact met ons opnemen.

8. UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

We hebben een reeks technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ingesteld om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige of ongeautoriseerde toegang of gebruik, alsmede tegen onvoorzien verlies of aantasting van de integriteit. Deze zijn ontworpen met inachtneming van onze IT-infrastructuur, de mogelijke impact op uw privacy en de hiermee gepaard gaande kosten, in overeenstemming met de geldende industrienormen en -praktijken.

Uw Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door een externe Gegevensverwerker indien die Gegevensverwerker ermee instemt zich te houden aan deze technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot gegevensbeveiliging.

9. DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

Afhankelijk van de doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens verzamelen, delen we deze mogelijk met de volgende categorieën ontvangers, die uw Persoonsgegevens uitsluitend binnen het kader van deze doeleinden gebruiken:

a) Binnen onze organisatie: onze geautoriseerde medewerkers en/of bedrijven binnen de Sibelco Group.

b) Externe zakelijke partners:

c) Andere derde partijen:

Houd er rekening mee dat de derde partijen die hierboven onder punt b) en c) worden genoemd, met name serviceproviders die producten en diensten aan u aanbieden via Sibelco-diensten of -toepassingen of via hun eigen kanalen, mogelijk ook afzonderlijk Persoonsgegevens van verzamelen. In een dergelijk geval zijn deze derde partijen als enige verantwoordelijk voor het beheer van dergelijke Persoonsgegevens en uw transacties met hen vallen onder hun algemene voorwaarden.

10. TRANSFERS OUTSIDE THE EEA

Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan ontvangers die zich mogelijk buiten de EER bevinden, en worden mogelijk door ons en door deze ontvangers buiten de EER verwerkt. In verband met de eventuele overdracht van uw Persoonsgegevens aan landen buiten de EER die niet over het algemeen dezelfde mate van gegevensbescherming bieden als in de EER gebeurt, neemt Sibelco geschikte maatregelen om te zorgen voor een adequate bescherming van uw Persoonsgegevens.

Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het sluiten van een akkoord met deze ontvangers over bindende contractuele bepalingen waarin een dergelijke mate van bescherming wordt gegarandeerd.

11. YOUR CHOICES AND YOUR RIGHTS

We willen zo transparant mogelijk met u communiceren, zodat u zinvolle keuzes kunt maken over de manier waarop u uw Persoonsgegevens wilt gebruiken:

12. LEGAL INFORMATION

De vereisten in dit Beleid zijn een aanvulling op, geen vervanging van, de andere vereisten die bestaan onder de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de inhoud van dit Beleid en de vereisten in de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming prioriteit.

Sibelco kan dit Beleid op elk moment wijzigen. Indien hier sprake van is, nemen wij passende maatregelen om u hiervan op de hoogte te stellen in overeenstemming met het belang van de aangebrachte wijzigingen. Als en waar dit is vereist op basis van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, vragen we uw toestemming voor alle wezenlijke wijzigingen die we aanbrengen.